Data Dosen

Komunikasi Penyiaran Islam

No.

Nama Dosen Tetap NIDN Tgl. Lahir (DD/MM/YYYY) Jabatan Akademik* Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT* Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1 2 3 4 5 6 7

8

1 Dr. Abu Hanifah 0210086901 10-08-1969 Lektor/ III d * S.Ag., M.Hum S-2 PPs IAIN Raden Fatah Palembang Sejarah Peradaban Islam
2 Dr. Purmansyah Ariadi 0215126904 15-12-1969 Lektor/ III d * S.Ag., M.Hum S-2 PPs IAIN Raden Fatah Palembang Sejarah Peradaban Islam
3 Titin Yenni 0215116802 15-02-1970 Lektor/ III d * S.Ag. M.Hum S-2 PPs IAIN Raden Fatah Palembang Sejarah Peradaban Islam
4 Ayu Munawaroh 0206077302 12/07/1973 Asisten Ahli * S.Ag. M.Hum S-2 PPs IAIN Raden Fatah Palembang Sejarah Peradaban Islam
 Idmar Wijaya 0210046901 15-12-1968 Lektor S.Ag. M.Hum.
6  Achmad Tasmi 0216028203 16-02-1982 Asisten Ahli/ IIIb S.Sos.I.M.Pd.I

Keterangan
* diberi tanda pada kolom 5 apabila dosen tersebut telah lulus sertifikasi dosen