Data Dosen

Pendidikan Agama Islam

 

No. Nama Dosen Tetap NIDN Tgl. Lahir (DD/MM/YYYY) Jabatan Akademik* Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT* Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dra. Yuslaini, M.Pd. 0227086001 27/08/1960 Lektor*/ IIId Dra., M.Pd. 1.S1 Unsri
2.S2 Unand
1.Ilmu Pendidikan
2.Bimbingan Penyuluhan
2 Sri Yanti, S.Pd., M.Pd. 0219126901  19/12/1969 Lektor*/ IIId S.Pd., M.Pd. 1.S2 FKIP UMP
2.S2 Unand
1.Ilmu Pendidikan
2.Metode Penelitian
3 Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I 0229097101  20/09/1971 Lektor* S.Ag., M.Pd.I 1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1.Ilmu Jiwa Agama
2.Psikologi Perkembangan
4 Dr. Suroso, S.Ag., M.Pd.I 0215057001  15/05/1970 Lektor*/ IIId S.Ag., M.Pd.I 1.S1 FAI UMP Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1.Ilmu Pendidikan Islam
2.Telaah KK SM & SMA
5 Mustofa, S.Ag., M.Pd.I 0201096801  01/09/1968 Lektor*/ IIId S.Ag., M.Pd.I 1.S1 FU UMP Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1.Ilmu Pendidikan Islam
2.Metode Studi Islam
6 Dr. Sayid Habiburrahman, S.Pd.I., M.Pd.I 0217048502  17/04/1985  Lektor/IIId S.Pd.I., M.Pd.I

Doktor

1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang3. S3 UIN RF Palembang
1.Materi PAI
2.Bahasa Arab
7 Zulkipi, S.Ag., M.Pd.I 0210097601 10/09/1976 Asisten Ahli S.Ag., M.Pd.I 1.S1 FAI UMP Palembang
2.S2 UIN RF Palembang
1.Ilmu Pendidikan Islam
2.Kapita Selekta Pendidikan
8 Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I 2210557701 21/05/1977 Lektor*/ IIIc S.Ag., M.Pd.I 1.S1 FAI UMP Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
Ilmu Pendidikan Islam
9 Husniati, S.Pd., MM Asisten Ahli S.Pd., MM 1.S1
1.S2
1.Ilmu Pendidikan
2.Bahasa Indonesia
10 Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I 0206057201 06/05/1972 Lektor/ IIId S.Ag., M.Pd.I 1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1.Ilmu Pendidikan Islam
2.Psikologi Perkembangan
11 Dr. Jamalludin, S.Ag., M.Pd.I 0214037301 14/03/1973 Lektor*/ IIIc S.Ag., M.Pd.I 1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1.Ilmu Pendidikan Islam
2.Filsafat Umum
12 Nur Azizah, S.Ag., M.Pd.I 0221066701 21/06/1967 Lektor/ IIIb S.Ag., M.Pd.I 1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 UIN RF Palembang
Ilmu Pendidikan Islam

Keterangan
* diberi tanda pada kolom 5 apabila dosen tersebut telah lulus sertifikasi dosen