Dosen Pendidikan Agama Islam

Data Dosen

Pendidikan Agama Islam

 

No. Nama Dosen Tetap NIDN Tgl. Lahir (DD/MM/YYYY) Jabatan Akademik* Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT* Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dra. Yuslaini, M.Pd. 0227086001 27/08/1960 Lektor* Dra., M.Pd. 1.S1 Unsri
2.S2 Unand
1.Ilmu Pendidikan
2.Bimbingan Penyuluhan
2 Dra. Nurhuda, M.Pd.I 0205116901 05/11/1967 Lektor* Dra., M.Pd.I 1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1. Ilmu Pendidikan Islam
2. Materi PAI
3 Sri Yanti, S.Pd., M.Pd. 0219126901  19/12/1969 Lektor* S.Pd., M.Pd. 1.S2 FKIP UMP
2.S2 Unand
1.Ilmu Pendidikan
2.Metode Penelitian
4 Yusron Masduki, S.Ag., M.Pd.I 0213086801  13/07/1968 Lektor* S.Ag., M.Pd.I  1. S1 UIN Suka Jogja
2.S2 IAIN RF Palembang
1. Ilmu Pendidikan Islam
2.Pengemb Kurikulum
5 Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I 0229097101  20/09/1971 Lektor* S.Ag., M.Pd.I 1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1.Ilmu Jiwa Agama
2.Psikologi Perkembangan
6 Suroso, S.Ag., M.Pd.I 0215057001  15/05/1970 Lektor* S.Ag., M.Pd.I 1.S1 FAI UMP Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1.Ilmu Pendidikan Islam
2.Telaah KK SM & SMA
7 Mustofa, S.Ag., M.Pd.I 0201096801  01/09/1968 Lektor* S.Ag., M.Pd.I 1.S1 FU UMP Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1.Ilmu Pendidikan Islam
2.Metode Studi Islam
8 Sayid Habiburrahman, S.Pd.I., M.Pd.I 0217048502  17/04/1985  Asisten Ahli S.Pd.I., M.Pd.I 1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1.Ilmu Pendidikan Islam
2.Bahasa Arab
9 Zulkipi, S.Ag., M.Pd.I 0210097601 10/09/1976 Tenaga Pengajar S.Ag., M.Pd.I 1.S1 FAI UMP Palembang
2.S2 UIN RF Palembang
1.Ilmu Pendidikan Islam
2.Kapita Selekta Pendidikan
10 Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I 2210557701 21/05/1977 Asisten Ahli S.Ag., M.Pd.I 1.S1 FAI UMP Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
Ilmu Pendidikan Islam
11 Husniati, S.Pd., MM Asisten Ahli S.Pd., MM 1.S1
1.S2
1.Ilmu Pendidikan
2.Bahasa Indonesia
12 Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I 0206057201 06/05/1972 Tenaga Pengajar S.Ag., M.Pd.I 1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1.Ilmu Pendidikan Islam
2.Psikologi Perkembangan
13 Karliana Indrawari, S.Pd.I., M.Pd.I 0229076601 29/07/1986 Tenaga Pengajar S.Pd.I., M.Pd.I 1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1. Ilmu Pendidikan Islam
2.Administrasi Pendidikan
14 Jamalludin, S.Ag., M.Pd.I 0214037301 14/03/1973 Asisten Ahli* S.Ag., M.Pd.I 1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 IAIN RF Palembang
1.Ilmu Pendidikan Islam
2.Filsafat Umum
15 Nur Azizah, S.Ag., M.Pd.I 0221066701 21/06/1967 Tenaga Pengajar S.Ag., M.Pd.I 1.S1 IAIN RF Palembang
2.S2 UIN RF Palembang
Ilmu Pendidikan Islam

Keterangan
* diberi tanda pada kolom 5 apabila dosen tersebut telah lulus sertifikasi dosen